SQUASH Centrum

Address

Mlynská 15, Smižany, 053 11
Zameranie

Topujte vašu prevádzku v rámci zoznamu športovísk vo vašom meste, jeho okolí a zvýšte tak počet platiacich zákazníkov.

Využite potenciál nášho portálu naplno

O fitnescentre

SQUASH centrum

Zahrajte si squash na špeciálnom kurte v squash centrum-e a urobte tak niečo pre svoje zdravie

SQUASH JE RÝCHLA A INTELIGENTNÁ HRA S VYSOKOU NÁROČNOSŤOU. VYŽADUJE SI VAŠU MAXIMÁLNU KONCETRÁCIU PO CELÝ ČAS JEJ TRVANIA.

 

Squash sa hrá so špeciálnou raketou a gumenou loptičkou na uzavretom kurte. Jeho názov je odvodený z anglického výrazu “squashable” = stlačiteľný, čo charakterizuje mäkkosť loptičky. U náš môžete využiť 2 certifikované, klimatizované kurty. Pokiaľ nie ste vlastníkmi squashových rakiet a loptičiek s radosťou Vám toto príslušenstvo zapožičiame, predáme v našom minibutiku.

PRAVIDLÁ

Skórovanie

Zápas sa hrá na 2 alebo 3 víťazné sety. Každý set sa hrá do deväť bodov. Hráč, ktorý získa deväť bodov vyhráva.

Pravidlá hry

Pri vstupe na kurt Squash Centrum-u majú hráči športový odev, raketu, loptičku, tenisky. Squash hrajú dvaja hráči. Skôr ako začnú hrať sa rozcvičia.

Rozcvička

Hráči majú na rozohranie 5 minút. Pri rozcvičke stoja na protiľahlých stranách a udierajú do loptičky tak, aby sa zakaždým dostala na stranu súpera. Po chvíli sa vymenia. Podstatná časť rozcvičky sa obvykle realizuje mimo kurtu (strečing, výbehy, šprinty, masáž a pod.)

Zápas

Ihrisko je ohraničené červenou čiarou dole „najnižšia hranica ihriska“, hore „najvyššia hranica ihriska“ a v strede „čiara podania“. Kurt je označený dvoma veľkými a dvoma malými štvorcami. Hra sa začína podaním. Podávajúci podáva tak dlho, pokiaľ neprehrá výmenu. Potom podáva protihráč a tento postup pokračuje celý zápas. Ako prvý podáva víťaz predchádzajúceho setu. Podávajúci má výber strany. Potom podáva z oboch polí striedavo.

Správne podanie

V okamihu podania má podávajúci časť jednej nohy v kontakte s podlahou v poli podania, pričom sa žiadna časť tejto nohy nedotýka čiary poľa podania (časť tejto nohy môže presahovať cez túto čiaru za predpokladu, že sa čiary nedotýka.). Hráč potom ako si vyhodí loptičku, odohrá ju správne na prednú stenu, bez toho aby sa dotkla podlahy, bočnej steny alebo čohokoľvek čo nosí hráč. Podávajúci odohrá loptičku priamo na prednú stenu medzi čiaru podania a autovú čiaru. Podanie musí byť do štvrte kurtu, ktorá je oproti poľu podania hráča, bez toho, aby sa dotkla krátkej alebo stredovej čiary. Hráč nepodá do autu. Po správnom podaní hráči striedavo odohrávajú loptičku dovtedy, kým jeden z hráčov loptičku na prednú stenu nevráti. Loptička predtým, ako dopadla 2-krát na podlahu, je správne vrátená hrajúcim hráčom na prednú stenu. Loptička musí dopadnúť nad tin dosku prednej steny buď priamo, alebo pomocou bočných stien alebo zadnej steny bez toho, aby sa najskôr dotkla podlahy alebo hráča, rakety a odevu protihráča. Potom ako bolo prijaté prvé podanie, hra pokračuje bez prerušenia.

Cenník
1 hodina
8 €
Požičiavanie loptičiek/ košíka (1ks/hod)
0,50 €
Požičiavanie rakiet (1ks/hod)
1,50 €