Slovenská únia Joga v dennom živote

Address

Budatínska 20, Petržalka, 851 06
Zameranie

Topujte vašu prevádzku v rámci zoznamu športovísk vo vašom meste, jeho okolí a zvýšte tak počet platiacich zákazníkov.

Využite potenciál nášho portálu naplno

O fitnescentre

Slovenská únia Joga v dennom živote

Slovenská únia Joga v dennom živote vznikla v roku 1991 a v roku 1999 bola akreditovaná Ministerstvom školstva SR. Jej poslaním je podporovať rozvoj fyzického, psychického, sociálneho a duchovného zdravia ľudí prostredníctvom kurzov jogových cvičení podľa Systému Joga v dennom živote v spojení s poznatkami modernej medicíny. Kurzy sú vhodné pre ľudí všetkých vekových kategórií, začiatočníkov i pokročilých. Ako aj kurzy so zameraním na bolesti chrbta a kĺbov, relaxačné, meditačné a dychové cvičenia.

V súčasnosti má Únia na Slovensku 15 registrovaných pobočiek združujúcich okolo 2000 členov. Aktuálne je na Slovensku spustených 180 kurzov v 50 mestách, v ktorých cvičí 1800 ľudí. Všetky kurzy vedú kvalifikovaní a certifikovaní cvičitelia a do práce pri ich organizácii je zapojených 350 dobrovoľníkov.

Medzinárodná spolupráca
Slovenská únia Joga v dennom živote je členom medzinárodnej jogovej spoločnosti YOGA IN DAILY LIFE so sídlom vo Viedni, ktorá združuje organizácie z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Nemecka, Slovinska, Chorvátska, Austrálie, USA, Kanady, Indie a ďalších krajín. Aktívne sa podieľa na organizácii veľkého množstva medzinárodných humanitárnych, duchovných a environmentálnych projektov.

Výsledky práce

Slovenská únia Joga v dennom živote:
• od svojho vzniku vyškolila 160 certifikovaných cvičiteľov, z ktorých 120 sú aktívnymi vedúcimi kurzov jogových cvičení
• vydala 2 odborné príručky: "Joga proti bolestiam chrbta" (Martin 1990) a "Jóga proti bolestem kloubú" (v češtine, Martin 1998) a knihu "Joga v dennom živote" (Ibera Verlag/EUP, Viedeň 2000)
• vypracovala projekt vysokoškolského štúdia jogových cvičení, vzdelávania učiteľov a zavedenia jogových cvičení do učebného procesu na všetkých typoch škôl v Slovenskej republike (RAST)
• od roku 1991 sa na kurzoch, seminároch a prednáškach organizovaných Úniou zúčastnilo viac ako 40 tisíc záujemcov.

Cenník
Jednorazový vstup (90min. kurzy)
5,50 €
Jednorazový vstup (kurz meditácie)
3,50 €
Jednorazový vstup (kurzy do 60 min.)
3,50 €