Plaváreň Pasienky

Address

Junácka 4, Nové Mesto, 831 04
Zameranie

Topujte vašu prevádzku v rámci zoznamu športovísk vo vašom meste, jeho okolí a zvýšte tak počet platiacich zákazníkov.

Využite potenciál nášho portálu naplno

O fitnescentre

Plaváreň Pasienky Bratislava

Plaváreň Pasienky je krytá plaváreň s 50 m plaveckým bazénom a 25 m výukovým bazénom. V objekte Plavárne na Pasienkoch sa nachádza Posilňovňa Pasienky a Sauna Neptún.

Krytá plaváreň

 • 50 m bazén s hľadiskom.
 • 25 m bazén - výukový.
 • Poskytujeme pre Vás nasledujúce služby:
  • Plávanie pre verejnosť (podľa rozvrhu).
  • Možnosť prenájmu jednotlivých dráh alebo celého bazéna.
 • Teplota vody v bazénoch: 27°C na 50m bazéne a 29°C na 25m bazéne.
 • Akceptujú aj kartu Multisport.

Ďalšie služby

 • Sauna Neptún v objekte (momentálne v rekonštrukcii).
 • Posilňovňa Pasienky v objekte plavárne Pasienky.
 • Reštaurácia.

 

Plaváreň pasienky zastrešuje organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (STaRZ), ktorá vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti.

Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní STaRZ najmä tieto úlohy:

 • Spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
 • organizuje športové a športovo-kultúrne podujatia,
 • zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
 • zabezpečuje využívanie telovýchovných, rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť,
 • spracúva koncepcie rozvoja všetkých cyklistických trás na území mesta Bratislavy v spolupráci s mestskými časťami, koordinuje činnosti súvisiace s vytváraním siete cyklistických trás s aktivitami dotýkajúcimi sa ich výstavby,
 • vykonáva správu, údržbu a výstavbu hlavných cyklistických trás na území hlavného mesta SR Bratislavy.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu. :)

 

Plaváreň Pasienky zastrešuje STaRZ - e-fitko.sk

Cenník
Nieje k dispozícií